Ölpodden

Att Carlsberg är en stiftelse är det inte många som vet. Vad denna stiftelse gör för både samhället, kulturen och vetenskapen är det således ännu färre som vet. Ölpodden tog sig in innanför grindarna på det enorma området som är Carlsberg i Köpenhamn för att ta reda på just detta. Vi fick dessutom möjligheten att ta del av en öl som återskapats från en 130 år gammal flaska som nyligen hittades i en källare på Carlsberg. "Det här är ball på riktigt!" /CC

Direct download: Stiftelsen_Carlsberg__Project_Rebrew_2.m4a
Category:general -- posted at: 8:00pm CEST