Ölpodden

Ölpodden har träffat the one and only Steve Hindy på Brooklyn Mash. Steve Hindy är grundare av Brooklyn Brewery och berättar bland annat om tiden när craft beer-scenen föddes i USA på 80-talet. Mycket nöje!

Direct download: lpodden_mter_Steve_Hindy_p_Brooklyn_Mash.m4a
Category:general -- posted at: 5:08pm CEST

1