Ölpodden

Ölpodden är på Gotland under Almedalsveckan. Podden är shanghaiad av Henric Byström, kommunikationschef på Carlsberg Sverige, som agerar gästprogramledare för fem avsnitt från Almedalen.

I detta andra avsnitt av Ölpodden Almedalsspecial intervjuas mediestrategen och entreprenören Brit Stakston. Samtalet kretsar bland annat kring hur företag och politiker agerar i sociala medier, samt öl i sociala medier, vs öl IRL. Mycket nöje!

Direct download: britt_staxton.mp3
Category:general -- posted at: 5:42pm CEST

1